(03)8811371 (03)8812283 ludun.watan@gmail.com
This is an example of a HTML caption with a link.
:::

List Meeting

會議名稱 會議類別 開會日期 會議地點 會議主席
2024-06-24 行政會議及晨會 行政會議及晨會 2024-06-24 09:00:00 校長室 校長
2024-06-17 行政會議及晨會 行政會議及晨會 2024-06-17 09:00:00 校長室 呂國良校長
2024-06-11 行政會議及晨會 行政會議及晨會 2024-06-11 08:00:00 校長室 校長
2024-06-03 行政會議及晨會 行政會議及晨會 2024-06-03 21:05:00 校長室 呂國良校長
2024-05-27 行政會議及晨會 行政會議及晨會 2024-05-27 09:00:00 校長室 校長
2024-05-20 行政會議及晨會 行政會議及晨會 2024-05-20 09:00:00 校長室 校長
2024-05-13 行政會議及晨會 行政會議及晨會 2024-05-13 09:00:00 校長室 校長
2024-05-06 行政會議及晨會 行政會議及晨會 2024-05-06 09:00:00 校長室 校長
2024-04-29 行政會議及晨會 行政會議及晨會 2024-04-29 09:00:00 校長室 校長
2024-04-22 行政會議及晨會 行政會議及晨會 2024-04-22 09:00:00 校長室 校長
2024-04-15 行政會議及晨會 行政會議及晨會 2024-04-15 09:00:00 校長室 校長
2024-04-08 行政會議及晨會 行政會議及晨會 2024-04-08 09:00:00 校長室 校長
2024-04-01 行政會議及晨會 行政會議及晨會 2024-03-29 17:13:00 校長室 校長
2024-03-25 行政會議及晨會 行政會議及晨會 2024-03-25 09:00:00 校長室 校長
2024-03-18 行政會議及晨會 行政會議及晨會 2024-03-18 09:00:00 校長室 校長
2024-03-11 行政會議及晨會 行政會議及晨會 2024-03-11 09:00:00 校長室 校長
2024-03-04 行政會議及晨會 行政會議及晨會 2024-03-04 09:00:00 校長室 校長
2024-02-26 行政會議及晨會 行政會議及晨會 2024-02-26 09:00:00 校長室 校長
2024-02-23 交通車效益評估會議 校內臨時會議 2024-02-23 10:00:00 校長室 校長
2024-02-21 期初學扶會議112-2 校內臨時會議 2024-02-21 14:00:00 原住民族資源教室 呂國良校長
:::

教師支持計畫

展開 | 闔起

萬榮鄉教育會

展開 | 闔起

教育網站快速連結

[ more... ]

Windy氣象

計數器

今天: 545545545
本週: 6602660266026602
本月: 3178131781317813178131781
總計: 887515887515887515887515887515887515

線上會員

10人線上 (1人在瀏覽會議系統)

會員: 0

訪客: 10

更多…

回上方浮動按鈕